Home » Učila i pokusi » Zbirka učila za fiziku

Zbirka učila za fiziku

Važno je znati što imamo i kako to čuvamo!

Zanimljiva je činjenica da institucije koje financiraju opremanje škola i kabineta nemaju nikakve podatke o opremljenosti tih kabineta. Tako, primjerice, neka bi škola mogla imati 100 dinamometara, a niti jedan uteg, ili 50 optičkih klupa, a niti jednu prizmu ili leću i nitko to u sustavu financiranja i praćenja rada ne bi uočio. Najčešće se učila i pribor za fiziku ne vode u inventurnim listama škole, a ni škola od nastavnika ne zahtijeva popis inventara za pokuse.

Za ozbiljan rad s pokusima potrebno je da kabinet ili zbirka za fiziku imaju 2 kataloga:

 • Katalog učila, pribora, instrumenata i materijala
 • Katalog pokusa

Postoje nastavnici fizike koji s velikim entuzijazmom izvode pokuse, ali se osim njih nitko drugi ne snalazi u kabinetu. Pribor je u stanju tzv. “stvaralačkog nereda”. To je osobito pogubno za mladog nastavnika koji dolazi na mjesto starijeg kolege ili kolegice.

Druga dimenzija nesređenih kabineta je novčana vrijednost pribora. Naime, u trenutku nabave i traženja sredstava ravnatelji koji odobravaju trošak s podozrenjem gledaju na cijenu jer ne vide značaj izvođenja nastave s pokusima. A kada se oprema jednom nabavi s njom se postupa kao bezvrijednom.

 

Katalog učila

Ima više načina kako izraditi popis učila za fiziku. Ovdje je primjer jednostavnog popisa kako je to napravljeno za jednu srednju školu. Nastavnici u toj školi tada su smatrali da nemaju dovoljno pribora za izvođenje pokusa pa je ravnatelj tražio da se prvo izradi popis inventara. Na temelju tog popisa i procjene ustanovljeno je da bi nabavna cijena svega što kabinet već ima prelazila 100.000 kuna. Ukratko, odnos prema opremi u kabinetu ovisi o predmetnom nastavniku. Ako nastavnik nema sklonost izvođenju pokusa ili nije vješt, ili jednostavno ne zna, pribor i uređaji će za takvog nastavnika biti bezvrijedni, pa će se s učilima i postupati više kao s otopadom.

Katalog učila može biti manje ili više dataljan.

Za katalog koji će služiti svrsi, a to je snalaženje u zbirci, održavanje oštećenih predmeta, planiranje nabavke novih učila, itd dobro je svaki predmet označiti inventarskim brojem. Taj se broj može napisati na naljepnici i zalijepiti ili ispisati lak-bojom izravno na uređaju.

Zatim je potrebno označiti brojevima ili slovima ormare, odnosno vitrine u kojima se predmeti čuvaju, a za veće ormare oznake treba staviti i na police, pa čak i policu podijeliti na lijevu i desnu stranu. To je potrebno radi snalaženja u zbirci jer će katalog učila i katalog pokusa sadržavati oznaku mjesta gdje se pojedini predmet čuva.

Ovdje je primjer kartice kataloga inventara.

A ovdje je primjer označavanja uređaja.

A najbolje je u njegovu izradu uključiti zainteresirane, tehnički spretne učenike vješte u fotografiranju i web-dizajnu. Danas mnogi učenici imaju “mudre” telefone s odličnim fotoaparatima i snimaju zapise s ploče, s platna za projekcije i pokuse na katedri. Taj se foto materijal može iskoristiti u izradi kataloga.

Katalog pokusa

Katalog pokusa je mnogo složeniji projekt. Naime jedna kartica takvog kataloga može sadržavati više razina podataka:

 • opis pokusa
 • popis pribora (dijelova) za pokus
 • crtanu skicu pokusa
 • fotografiju pokusa, ili foto-strip
 • animirani prikaz (u .gif formatu)
 • video isječak
 • teorijsku osnovu s metodičkim napomenama
 • uputu za izvođenje s konceptualnim pitanjima
 • uputu za postavljanje pribora
 • gdje se pribor nalazi (podaci iz kataloga učila)

Ovdje je primjer jednostavne kartice kataloga pokusa za pokus o Arhimedovom zakonu.

U doba kada većina nastavnika i učenika vlada računalnim programima za obradu teksta, slika i video materijala, i kada gotovo svaki učenik može fotoaparatom ugrađenim u telefon snimiti izvedeni pokus, ovakav katalog ne bi trebao predstavljati problem. On može biti vrijedan izvor brojnih podataka pa biti čak i dopuna postojećim udžbenicima.

 

Kako to rade drugi?

 

konstanta_oprugeA ovdje jeprimjer kataloške kartice za pokus određivanja konstante opruge 

iz  kataloga demonstracijskih pokusa

odnosno priručnih pokusa 

sveučilišta u Grazu, odsjeka za didaktiku fizike (na njemačkom).

 

 

 

 

 

 

moment_sileOvdje je cijelo web-sjedište posvećeno pokusima

s vrlo iscrpnim opisima, uputama i napomenama čuvenog Nuffield Course sustava (na engleskom).

primjer za pokuse u vezi tromosti.

 

 

 

 

 

 

 

PIRA  Iscrpnu zbirku demonstracijskih pokusa čini popis američkog udruženja PIRA (Physics Instructional Resource Association).

     Ovdje možete pregledavati sve pokuse