Home » Učila i pokusi

Učila i pokusi


Poštovane kolegice i poštovani kolege,

profesori fizike u osnovnim i srednjim školama, te fakultetima pozivamo Vas da prijedlozima pokusa, njihovim opisima, primjenom u nastavi i fotografijama obogaćujete ovu stranicu. Pokuse ćemo objavljivati s imenom i prezimenom nastavnika autora.

Ukoliko imate primjerke starijih učila u svojim kabinetima i s njima radite vrijedne pokuse svakako nam pošaljite fotografije.

Ili ako pak imate učila za koja ne znate kako rade i čemu služe potrudit ćemo se naći odgovor i osmisliti pokuse baš s njima.

Zbirka učila B C D

toplinski stroj na konvekciju toplog zrakaJednostavan toplinski stroj

Učenicima se može predložiti ovaj jednostavan pokus za ilustraciju strujanja uslijed temeraturnog gradijenta. Od pribora i materijala potrebno je:

  • 2 parafinske lučice
  • čep od pluta
  • igla ili pribadača
  • limeni propeler

Propeler izrežemo od limenke gaziranog napitka, obzirom da je taj aluminijski lim vrlo tanak može se limenka probiti nožem i rezati škarama. U sredini, pomoću tupe olovke, npravimo malo udubljenje koje služi kao ležaj za iglu.

Upalimo obje lučice i vrtnja počinje!

centripetalna sila - jednostavan pokusCentripetalna sila

Često se kao konceptualni zadatak postavlja pitanje: “U kojem smjeru će se nastaviti gibanje kuglice po kružnoj putanji nakon presanka djelovanja centripetalne sile?”
Ovim jednostavnim pokusom može dobiti zorni pokaz odgovora na to pitanje. Plastični tanjur svojom će stjenkom omogućiti kružno gibanje čelične kuglice koju treba gurnuti uz obod tanjura. Ulogu centripetalne sile vrši pritisak stjenke na kuglicu pa se njena putanja savija u kružnicu. Brzina se mijenja samo po smjeru a iznos zbog malog trenja ostaje približno isti.
Međutim, izrežemo li škarama jedan kružni isječak kuglica na tom dijelu više neće biti izložena centripetalnoj sili pa ćemo moći pokusom utvrditi u kojem smjeru oastavlja gibanje nakon što napusti tanjur.

plasticni kutomjer u polariziranoj svjetlostiZone naprezanja pomoću polarizacije
kundtova cijev u PET boci sa stiroporom_1360HzKundtova cijev u PET boci

Glazbene vilice s utezima i baticGlazbene vilice

Par glazbenih vilica s rezonantnim kutijama služi za izvođenje pokusa iz područja titranja i valova zvuka.

Opis pokusa možete preuzeti ovdje u pdf formatu.

lenzovo pravilo_cijeli i razrezani prsten

Lentzovo pravilo

Primičemo li magnet zatvorenom metalnom prstenu mijenja se magnetski tok kroz plohu omeđenu prstenom. Ta promjena toka uzrokuje induciranje struje u prstenu, i ta struja proizvodi magnetsko polje. Smjer tog magnetskog polja suprotan je smjeru polja magneta koji prmičemo, pa se sučeljavaju istoimeni polovi i dolazi do odbijanja. Kada magnet udaljavamo od prstena smjer induciranog magnetskog polja jednak je smjeru polja magneta, pa se sučeljavaju suprotni polovi i dolazi do privlačenja. Ako je prsten razrezan nema ni privlačenja ni odbijanja. Uređaj na slici ima dva aluminijska prstena (cijeli i prerezani) koji se mogu lako pomicati na okretnom postolju. Prerez na jednom prstenu je tanak i neuočljiv pa učenike iznenadi zašto nema reakcije na tom prstenu.

Prandtlov stolacPrandtlov stolac

Prandtlov stolac služi za pokuse iz područja rotacije krutih tijela (moment tromosti, sačuvanje kutne količine gibanja)

Opis pokusa možete preuzeti ovdje u pdf formatu.

Zašto se mačka uvijek dočeka na noge?

pvt_CCCPUređaj za plinske zakone (PVT-uređaj)

Mnoge škole posjeduju ovaj uređaj kojim se mogu ilustrirati tzv. plinski zakoni (Boyle-Mariotte, Charles, Guy-Lussac).

Uređaj spada u dobra ruska učila koja su se nekada uvozila iz SSSR-a.

Opis svih pokusa koji se njime izvode možete preuzeti ovdje u pdf formatu.

klupa_CCCPOptička klupa

Mnoge škole posjeduju ovaj uređaj kojim se mogu pokazati brojni pokusi iz optike, a posebno valne.

Uređaj spada u dobra ruska učila koja su se nekada uvozila iz SSSR-a.

Opis svih pokusa koji se njime izvode možete preuzeti ovdje u doc formatu.

 

Primjeri opisa pokusa:

Možda postoji neka vodljivost uslijed visokog napona?

 Možemo pretpostaviti da dolazi do vođenja kroz kudelju koje omogućuje nabijanje elektroskopa.

   elektroskop povezan kudeljnom uzicom

klupko kudeljne uzice

Polazeći od načela problemski usmjerene i istraživačke nastave izvedimo pokus koji bi nas mogao “navesti” na zaključak o vodljivosti tvari.

Razapnemo običnu uzicu od kudelje (“špagu”) između elektroskopa i metalne kugle na izoliranom stalku, tako da duljina uzice bude oko 3 do 5 m. Naravno uzica cijelom svojom duljinom mora visjeti u zraku ne dodirujući okolne predmete. Sad na kuglu na stalku nanesemo naboj sa štapa natrljanog vunom. Pričekamo neko vrijeme (oko 10-15 sekundi) i elektroskop na drugom kraju uzice počet će se nabijati. Zatim izbijemo elektroskop i zamolimo pomoćnika da uhvati rukom sredinu uzice. Ponovno nabijanje kugle sada neće elektrizirati elektroskop.

Zaključujemo da tvar koju nismo ubrajali u vodiče postaje vodljiva ako je napon dovoljno visok.

Jednostavan pokus s puno fizike

Lorenzova sila na naboj u magnetskom polju.

 Čestice otopljenog hipermangana pokazuju smjer gibanja iona.

  

U plitku kadicu (na slici je poklopac od kutije) ulijemo blagu otopinu solne kiseline koja služi kao elektrolit galvanskog članka. Limene elektrode od bakra i cinka povežemo žicom i potopimo u elektrolit. Između elektroda počinje teći struja čiji smjer možemo učiniti vidljivim ako u sredinu između njih stavimo zrnce kristala hipermangana. Tako obojena tekućina pokazuje gibanje.

Prinesemo li sada trajni magnet ili neki elektromagnet tako da silnice magnetskog polja prolaze okomito na smjer gibanja iona, doći će do savijanja putanje u kružnicu (kao na slici).

Zaključujemo da se putanja naboja savija u kružnicu, tj. da Lorenzova sila djeluje kao centripetalna.