Obavijesti

XIII. hrvatski simpozij o nastavi fizike:

Suvremeni kurikul i nastava fizike” održat će se u Zadru, 19. – 21. travnja 2016. godine.

XIII. HRVATSKI SIMPOZIJ O NASTAVI FIZIKE
Suvremeni kurikul i nastava fizike
Zadar, 19. – 21. travnja 2017. godine
Prva obavijest

Poštovani kolegice i kolege,
Nastavna sekcija Hrvatskog fizikalnog društva, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje,
nastavlja s organiziranjem tradicionalnog bienalnog susreta nastavnika fizike na kojem
nastavnici iznose svoja nova iskustva, rezultate istraživanja i ideje. Problematika skupa
posvećena je najviše nastavi i nastavnicima fizike u osnovnim i srednjim školama, ali također
dotiče i probleme sveučilišne nastave, posebice one za obrazovanje nastavnika. Uzimajući u
obzir vaša razmišljanja izražena putem online ankete na stranicama Nastavne sekcije, ovaj
simpozij posvećen je važnosti te poželjnoj strukturi i sadržaju suvremenog kurikula fizike, u
svjetlu izraženih društvenih potreba i nastojanja za poboljšanjem i osuvremenjivanjem nastave
fizike.
U tom smislu za Vaše priloge predlažemo sljedeće teme:

Kurikul utemeljen na istraživanjima u obrazovanju
Oblikovanje predmetnog kurikula fizike
Vrednovanje učeničkih postignuća
Vrednovanje obrazovnog sustava
Istraživački usmjerena nastava
IKT i nastava fizike
Pokusi i projekti
Primjeri dobre nastavne prakse
Fizika u nastavi ostalih predmeta
Nastava fizike i suvremeno društvo
Nastava za učenike s posebnim potrebama
Obrazovanje i stručno usavršavanje nastavnika
Uvođenje novih znanstvenih spoznaja u nastavu fizike
Planiramo plenarna izlaganja i poster sekciju te izlaganja i radionice na paralelnim sekcijama,
ovisno o broju sudionika te broju prijavljenih radova. Predviđeno je da plenarna izlaganja traju
25 + 5 ili 15 + 5 minuta. Raspoloživo vrijeme za izlaganja u sekcijama je 20 + 10 minuta.
Radionice zahtijevaju aktivno sudjelovanje sudionika i mogu trajati 60 ili 90 minuta.

Knjiga sažetaka, kao i sve ostale informacije u vezi Simpozija, bit će objavljene na webstranicama Nastavne sekcije HFD-a. Zbornik radova će se tiskati neposredno prije Simpozija te
će biti uručen sudionicima prilikom registracije.
Važni rokovi:
1. 1. 2017. Rok za uplatu rane kotizacije
1. 2. 2017. Rok za prijavu radova i slanje sažetaka
15. 2. 2017. Objava knjige sažetaka prihvaćenih radova
1. 3. 2017. Rok za slanje cjelovitih radova
15. 3. 2017. Obavijest o prihvatu cjelovitih radova i objava Programa
1. 4. 2017. Rok za uplatu kotizacije
1. 4. 2017. Rok za prijavu Agenciji za odgoj i obrazovanje radi potvrde o stručnom usavršavanju
na ettaedu.azoo.hr
Pozivamo Vas da sudjelujete u radu Simpozija s priopćenjem ili bez priopćenja.
Srdačan pozdrav i doviđenja!
U ime Organizacijskog odbora Simpozija
Prof. dr. sc. Ivica Aviani, predsjednik
Organizacijski odbor:
Dr.sc. Ivica Aviani, Institut za fiziku, Zagreb; Prirodoslovno matematički fakultet u Splitu – predsjednik
Nada Čakić Dinić, prof., OŠ Vladimira Nazora, Pazin
Ines Dukić, mag.phys., XV. Gimnazija, Zagreb
Dr.sc. Nataša Erceg, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Dr.sc. Matko Glunčić, ,Fizički odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu
Anica Hrlec, prof., SŠ Vrbovec – tajnica
Dr.sc. Željko Jakopović, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Dr. sc. Verica Jovanovski, Agencija za odgoj i obrazovanje, Osijek
Mr. sc. Sanja Martinko, OŠ Tituša Brezovačkog, Zagreb
Planinka Pećina, dipl. ing., Fizički odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu
Goran Pintarić, prof., OŠ Antuna Mihanovića, Slavonski brod
Dr.sc. Nikola Poljak, Fizički odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu
Dr.sc. Vanja Radolić, Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayera, Osijek
Luca Spetić, prof., OŠ grofa Janka Draškovića, Zagreb
Snježana Stanin, prof., OŠ Šimuna Kožičića Benje, Zadar – pridruženi član

Cjelovitu prvu obavijest možete preuzeti ovdje.