Smještaj

Smještaj će biti u: Hotelu  Club Funimation Borik 4*  ili Adriana 4*; Borik pokraj Zadra. Check-in za sve sudionike će biti u hotelu Club Funimation Borik.
Boravak u hotelu  počinje 30. 03. od 13 h i završava 1. 04. u 13 h.
Radni dio Simpozija počinje 30. 03. u 15 h u hotelu Donat u kongresnoj dvorani “Donat I”i završava 1. 04. u 13 h.
Cijena aranžmana u dvokrevetnoj sobi je 350,00 kn po osobi/danu.

Rezervacije smještaja obavljaju on-line sami sudionici popunjavanjem i slanjem obrasca prijave za smještaj na linku.

Trošak smještaja treba uplatiti u hotelu prije odlaska.Kotizacija za Simpozij iznosi 200 kn po sudioniku. Kotizaciju treba uplatiti na žiro račun:HRVATSKO FIZIKALNO DRUŠTVOBijenička 32, 10000 Zagreb   OIB: 04966634783 IBAN: HR7123600001101301202žiro račun: 2360000-1101301202Poziv na broj: 300-2015