Program rada

XII. HRVATSKI SIMPOZIJ O NASTAVI FIZIKE

Povezivanje nastave fizike i istraživanja 

Zadar, 30. ožujka – 1. travnja 2015.


PONEDJELJAK, 30. 3. 2015. Hotel Donat, kongresna dvorana “Donat I”

Predsjedava: Željko Jakopović

15.00   Otvaranje simpozija

15.10   Ivica Aviani: Razumijevanjem vala do pojma čestice

15.40   Maja Planinić: Istraživački usmjerena nastava fizike – kako je približiti školskoj zbilji?

16.10   Lana Ivanjek: Kako poticati i razvijati dublje razumijevanje i zaključivanje kod učenika?

16.40   Stanka i posteri

Predsjedava: Nataša Erceg

17.10   Željko Jakopović: Ciljno-procesni model pripremanja i izvođenja nastave fizike

17.40   Mladen Vidović: Crna kutija – prva i najvažnija primjena istraživačkog pristupa

18.00   Okrugli stol: Gimnazijski predmetni kurikulum iz fizike
Uvodničari: Tea Prohaska, Zrinka Mavračić i Željko Jakopović (moderator: Luca Spetić)

 

 

UTORAK, 31.3.2015. Hotel Donat, kongresna dvorana “Donat I”

Predsjedava: Franjo Sokolić

9.00     Nataša Erceg: Kombinirani pristup učenju kinematičkih koncepata

9.30    Ana Sušac: Mjerne nesigurnosti u nastavi fizike

9.50    Damir Bosnar: Jednostavan sustav za mjerenje života kozmičkih miona

10.10   Ivana Vugdelija: Popularizacija znanosti i prirodoslovnih predmeta ISE projektom

10.30   Stanka i posteri

 

Predsjedava: Anica Hrlec

11.00   Ivana Katavić: Hrvatski nacionalni program za nastavnike u CERN-u

Video javljanje hrvatskih nastavnika fizike i fizičara iz CERN-a

11.30   Ljubiša Nešić: Konceptualni test za oblast Galilejeve relativnosti – rezultati probnog testiranja

11.50   Željan Kutleša: Miskoncepcije o jednostavnim strujnim krugovima

12.10   Katarina Jeličić: Učeničke poteškoće s elektromagnetskom indukcijom

12.30   Luca Spetić: Pogled iz učionice

12.50   Anđelka Jalušić: Usporedba istraživanja ROSE projekta i PISA rezultata za prirodoznanstvenu i matematičku pismenost

Stanka za ručak

15.00   Paralelne sekcije i radionice; mjesto održavanja hotel Donat, kongresne dvorane i Hoteljersko turistička i hoteljerska škola

Radionice

Goran Pintarić: Chaotic Arduino

Maja Planinić, Lana Ivanjek, Tea Prohaska: Nastavni pristup ključnim konceptima elektrostatike (električno polje, napon i potencijal)

Planinka Pećina, Luca Spetić, Ana Sušac: Naboji, napon i struja

Paralelne sekcije

IKT u nastavi fizike

Predsjedava: Ivana Katavić

Vlado Halusek, Tomislav Štefančić, Marijana Špoljarić: Problem pretvorbe mjernih jedinica u multimedijalnom okružju

Goran Repinc: Jedan od načina učenja fizike

Nina Obradović: Računalo u nastavi: fizika online

Hrvoje Mladinić: Simulacije u nastavi fizike

Mladen Klaić: Nove nastavne tehnologije međupredmetnog IKT kurikula u nastavi fizike – Projekt IPA 4.1.3.1.06.01.c02

Promišljanja srednjoškolske i sveučilišne nastave fizike

Predsjedava: Maja Varga Pajtler

Zrinka Mavračić: Nastava u kontekstu

Marko Movre: Utjecaj vizualizacije na uspjeh u rješavanju zadataka iz mehanike

Bojan Markičević: Interaktivni uvod u račun pogreške

Gordana Žauhar, Tamara Hunjak: Ultrazvuk i njegovi biološki učinci

Zvonko Miškić, Krešimir Pavić: Miskoncepcije u određivanju oslonca nekih poluga

Divko Hadžiev: 3 [ problema ] · 5 [ minuta ] = 15 [ minuta problema ]

Slavica Bernatović: Sila uzgona – Arhimedov zakon

16.30   Stanka

17.00   Paralelne sekcije i radionice

Radionice

Berti Erjavec: Upotreba računalnih simulacija u nastavi fizike

Nataša Erceg, Senada Tuhtan: Suvremeni pristup u nastavi s ciljem poboljšanja razumijevanja koncepta akceleracije

Bojan Markičević: Dramske tehnike u nastavi fizike: Uvod u termodinamiku

Paralelne sekcije

Pokusi u nastavi fizike

Predsjedava: Ivica Aviani

Ana Marjanović, Anamaria Hell, Ivana Babić, Pave Pilić, Toni Kodžoman, Tajana Laura Marinić, Mila Vuković: Igre svjetlosti

Damir Kliček: Pokusi ili eksperimentalna mjerenja

Matko Babić: Fizičari i njihovi eksperimenti kroz povijest

Promišljanja osnovnoškolske nastave fizike

Predsjedava: Branka Grgić

Dario Hrupec: Uvođenje znanstvene pismenosti u osnovnoškolsku nastavu fizike

Sonja Prelovšek-Peroš: Masa i težina – primjer kurikulumskog planiranja i izvođenja nastave

Elvira Kraljev, Goranka Adamović, Radojka Međugorac, Vanja Kani: Sinjska alka

Dubravka Salopek Weber: Digitalni materijali u nastavi fizike – za i protiv

Ružica Novak: Anketa o rasvjetnim tijelima u kućanstvu

 

SRIJEDA, 1. 4. 2011.  Hotel Donat, kongresna dvorana “Donat I”

Predsjedava: Lana Ivanjek

9.00     Vjera Lopac: Istjecanje tekućine iz posuda različitih oblika – od povijesne miskoncepcije do istraživačke nastave fizike

9.30     Dubravko Horvat: Kvantna računala – izazov za srednjoškolsku fiziku

9.50     Željka Mioković, Mirjana Jarabek: Spol i srednjoškolsko obrazovanje studenata kao pokazatelji razumijevanja nekih temeljnih fizikalnih koncepata

10.10   Petar Jelača: Fizika Gardalanda

10.30   Stanka

Predsjedava: Tea Prohaska

11.00   Vladimir Paar: Energija – znanstveni, intuitivni i konceptualni aspekti

11.30   Franjo Sokolić: Što je to svjetlost?

11.50   Bojan Lalović: Nezaboravni doprinos Isaaka Newtona razvoju fizike, astronomije i filozofije znanosti

12.10   Slađana R. Nikolić: “Mladi fizičar” – časopis namenjen svim ljubiteljima fizike

12.30   Anica Hrlec: Nastavna sekcija – kako i kamo dalje

12.50   Zatvaranje simpozija

 

Posteri (sva tri dana)

Velimir Labinac, Marko Jusup, Tarzan Legović: Schumannove rezonantne frekvencije

Bernarda Mlinarić, Ines Dukić: Rad s darovitim učenicima

Marija Jurišić Šarlija, Ana Paradžik, Suzana Ružić Mateljan: Tjedan hrvatskih fizičara u Zdravstvenoj školi Split

Snježana Stanin: Izložba učeničkih radova: Karikature i crteži A. Einsteina