XII. hrvatski simpozij o nastavi fizike

XII. HRVATSKI SIMPOZIJ O NASTAVI FIZIKE

Povezivanje nastave fizike i istraživanja 

Zadar, 30. ožujka – 1. travnja 2015.


Nastavna sekcija Hrvatskog fizikalnog društva, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, nastavlja održavati redovite simpozije o nastavi fizike. Problematika skupa odnosi se poglavito na nastavu fizike u srednjoj i osnovnoj školi, ali će biti dotaknuti i problemi sveučilišne nastave fizike.

Predlažu se sljedeće tematske cjeline za priloge:

 • Nastava fizike i edukacijska istraživanja
 • Istraživački pristup u nastavi fizike
 • Oblikovanje predmetnog kurikuluma fizike
 • Učeničke pretkoncepcije i konceptualna promjena
 • Školski pokusi
 • Konstruktivizam u nastavnoj praksi
 • Vrednovanje učeničkih postignuća
 • Primjeri dobre nastavne prakse
 • Nove nastavne tehnologije i računala u nastavi fizike
 • Uvođenje novih znanstvenih spoznaja u školsku nastavu fizike
 • Povijest i filozofija znanosti u nastavi fizike

Dvije su vrste plenarnih izlaganja (30 + 5, odnosno 15 + 5 minuta). Raspoloživo vrijeme za izlaganja u sekcijama je 30 minuta za uvodno predavanje, odnosno 15 minuta za ostale priloge. Vrijeme za raspravu u sekcijama nije ograničeno. Radionice zahtijevaju aktivno sudjelovanje sudionika. Organizacijski će odbor na temelju sažetaka radova i sugestija autora načiniti raspored plenarnih izlaganja, raspored priloga po sekcijama i radionicama i konačni program.
Radovi sa Simpozija objavit će se u Zborniku radova.
Pozivamo Vas da sudjelujete u radu Simpozija s priopćenjem ili bez priopćenja.

DODATNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI SIMPOZIJA

SAŽETAK: Sažetak treba sadržavati do 200 riječi i biti pisan u Times New Roman fontu, veličine 12. Sažetak treba poslati najkasnije do 10. ožujka 2015, kao privitak uz prijavu, na adresu simpozij(et)phy.hr .

PRIJAVE: Za školske je nastavnike i učitelje obvezna i prijava Agenciji za odgoj i obrazovanje na etaedu. Prijaviti se može slanjem e – mail poruke Planinki Pećini (tel. 01 4605 525, 01 4605 526,  fax 01 4608 336) na  adresu simpozij(et)phy.hr. Rok za prijave s priopćenjem je 10. ožujka 2015. Rok za prijavu sudjelovanja bez priopćenja je 16. ožujka 2015.