Home » Objave » Poziv na sastanak Nastavne sekcije

Poziv na sastanak Nastavne sekcije

1 Nastavna sekcija Hrvatskog fizikalnog društva organizira stručni sastanak u srijedu  7. 6. 2017. u 18 sati   na PMF-u, u dvorani  F 12 Fizičkog odsjeka, Bijenička 32.

Sadržaji  rada  su sljedeći:

 Molekularni motori i sile u staničnoj diobi – predavanje prof. dr. sc. Nenad Pavin

 

 

Napomena:  radi dobivanja potvrde o stručnom usavršavanju , lijepo vas molim da svoje prisustvovanje sastanku prijavite na stranici Agencije za odgoj i obrazovanje na adresi www.etaedu.eu,  gdje je sastanak i objavljen.

Molekularni motori i sile u staničnoj diobi

 

Na početku diobe stanica formira diobeno vreteno, precizan mikro-stroj građen od mikrotubula i molekularnih motora. Diobeno vreteno generira sile koje djeluju na kromosome te time dijele genetski materijal između stanica kćeri. Stoga je od velikog značaja razumjeti sile u diobenom vretenu. U ovom ću predavanju diskutirati dinamiku i elastična svojstva mikrotubula. Objasniti ću na koji način molekularni motori pretvaraju kemijsku energiju u mehanički rad. Potom ću pokazati kako se poznata fizikalna svojstva mikrotubula i molekularnih motora koriste u proučavanju sila u diobenom vretenu uključujući i naše najnovije rezultate dobivene kombinacijom teorije i eksperimenta.