Home » Objave » Poziv na sastanak nastavne sekcije

Poziv na sastanak nastavne sekcije

2

Pozivamo Vas na redoviti Sastanak Nastavne sekcije Hrvatskog fizikalnog društva koji će se održati u  14. svibnja 2018. u 18 h  u velikoj predavaonici (F08) Fizički odsjek  Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Bijenička 32, Zagreb.

Sadržaji  rada  su sljedeći:

 

  1. Ultrazvuk u medicini – predavanje doc. dr.sc. Sanja Dolanski Babić
  2. Pitanja, prijedlozi i obavijesti

U predavanju naslova „Ultrazvuk u medicini“ autorica će jednostavnim jezikom opisati osnovna svojstva ultrazvučnih valova (UZV) i fizikalne veličine potrebne za razumijevanje međudjelovanja UZV i biološkog tkiva. Također će opisati osnovne dijelove uređaja za ehosonografiju, upoznati nas s A i B prikazom, pokazati o čemu ovisi rezolucija i kontrast te ukazati na primjenu Dopplerovog učinka u UZ dijagnostici. Diskutirati će se  o učincima međudjelovanja UZV i tkiva.

Dr. sc. Sanja Dolanski Babić je docent Katedre za fiziku i biofiziku Medicinskog i Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi više obaveznih i izbornih kolegija na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, između ostalog voditeljica je obaveznih kolegija „Fizika medicinske dijagnostike“ za studente 4. godine medicine te „Osnove medicinskog ultrazvuka“ za poslijediplomande studija „Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu“. Znanstveno područje interesa su istraživanja utjecaja kationa na dielektrična, vibracijska i strukturna svojstva deoksiribonukleinske kiseline. Članica je HFD od osnutka te Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja i Hrvatskog biofizičkog društva.

Luca Spetić , voditeljica Nastavne sekcije HFD-a

 

Napomena:  radi dobivanja potvrde o stručnom usavršavanju , lijepo vas molim da svoje prisustvovanje sastanku prijavite na stranici Agencije za odgoj i obrazovanje na adresi www.etaedu.eu,  gdje je sastanak i objavljen.