Home » Objave » Poziv na predavanje: Tko je ugasio svjetlo ili O novom kurikulu fizike

Poziv na predavanje: Tko je ugasio svjetlo ili O novom kurikulu fizike

 

svjetlo

 

U utorak 1. listopada 2019. u 14 h, soba 201 na Fizičkom odsjeku prof. dr. sc. Krešo Zadro (PMF-Fizički odsjek) održati će predavanje pod naslovom “Tko je ugasio svjetlo ili O novom kurikulu fizike” na temu aktualne kurikularne reforme.

 

Sažetak:

Od ove školske godine u okviru projekta ‘Škola za život’ u nastavu se uvode novi predmetni kurikuli u 1., 5. i 7. razredu osnovne škole te u 1. razredu gimnazije. Projekt cjelovite kurikularne reforme započeo je 2015. godine. ‘Zastarjele’ nastavne programe, za gimnazije čak iz 1994. godine, željelo se zamijeniti modernim nacionalnim kurikulima. Novi predmetni kurikuli su strukturirani po domenama ili konceptima, sadržaj je zamijenjen sadržajnim ishodima, uvedene su i raspisane četiri razine usvojenosti sadržajnih ishoda (zadovoljavajuća, dobra, vrlo dobra, iznimna). Cijelo vrijeme u pozadini je bila priča o rasterećenju učenika i učenju s razumijevanjem umjesto učenja napamet (‘štrebanja’).

Kurikularna reforma je izazvala brojne žestoke rasprave, kako u akademskoj zajednici tako i općoj javnosti. Opća javnost je posebno polarizirana u pogledu na promjene u predmetnim kurikulima u humanističkom i društvenom području, što je cijeli projekt često vodilo u političku sferu. Posljedično, sastav Ekspertne radne skupine, koja vodi projekt, mijenjao se nekoliko puta. Nakon velikih rasprava i nekoliko izmjena, Ministarstvo znanosti i obrazovanja nove kurikule ove školske godine uvodi u nastavu.

Predmetni kurikuli u prirodoslovnom području nisu privlačili posebnu pozornost javnosti. Možemo li iz toga zaključiti da su kurikuli matematike, fizike, kemije i biologije oblikovani u suglasju struke i izvrsni? Nažalost ne, ovdje su ograničavajući faktor bili nametnuti rubni uvjeti kao i nesnalaženje prirodoslovne struke u danim okolnostima. U ovom predavanju kurikularna reforma će biti prezentirana na primjeru kurikula fizike.