Home » Na stepenicama 1. gimnazije u Mariboru » Na stepenicama 1. gimnazije u Mariboru

Na stepenicama 1. gimnazije u Mariboru

Na stepenicama 1. gimnazije u Mariboru

Zajednička fotografija ispred Prve gimnazije